19/01/2021

Ngày Thứ Ba Trong Tuần Cầu Nguyện

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO (18 -25/1/2021) Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh […]
18/01/2021

Ngày Thứ Hai Trong Tuần Cầu Nguyện

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO (18 -25/1/2021) Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh […]
17/01/2021

Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Cầu Nguyện

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO (18 -25/1/2021) Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh […]
02/01/2021

Lễ Chúa Hiển Linh

Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại Trước khi được ngôi sao lạ dẫn đường, ba vị đạo sĩ […]
Liên hệ