04/03/2021

Chúa Nhật III Mùa Chay

BIẾN ĐỔI ĐỜI CON CHÚA ƠI Thời gian là của chúng ta, nhưng thời gian không chờ chúng ta. Dù […]
27/02/2021

Chúa Nhật II Mùa Chay

LÊN NÚI VỚI THIÊN CHÚA – XUỐNG NÚI CÙNG ANH EM “ YÊU THƯƠNG mấy núi cũng TRÈO , mấy […]
16/02/2021

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro mở cho chúng ta cánh cửa của “thời Thiên Chúa thi ân”. Tiên tri Giô-en trong […]
24/01/2021

Ngày Thứ Tám Trong Tuần Cầu Nguyện

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO (18 -25/1/2021) Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh […]
Liên hệ