-->
12/07/2020

Mái ấm Thiên Phước – nơi yêu thương

Sơ đi với ai? Khi nào sơ về? Sơ kia đâu? Mai sơ có tới không?  Đó là những câu […]
25/01/2020

Cầu nguyện cho đại kết

25/1/2020 Quảng đại: nhận và cho Cv 28, 9-10 “Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với […]
23/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 24/1/2020

24/1/2020 Hoán cải: Biến đổi con tim và tâm trí chúng ta Cv 28, 4-6 “Người địa phương thấy con […]
23/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 23/1/2020

23/1/2020 Lòng hiếu khách: Chứng tá nhân đạo hiếm có Cv 28, 2-7 “Dân địa phương đối xử với chúng […]
Liên hệ