-->
22/01/2022

Gặp Gỡ Đại Kết Ki-tô Giáo 2022

Ngày 20/1/2022 vừa qua, tôi có dịp tham dự buổi gặp gỡ Đại kết trong “Tuần Lễ Cầu nguyện cho […]
10/01/2022

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Ki-tô hữu 2022

NGÀY THỨ NHẤT «Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông» (Mt 2,2) Xin nâng […]
12/11/2021

Mừng Lễ Kính 3 Chân Phước Tử Đạo

Hằng năm cứ đến ngày 11 tháng 11 chúng ta lại có cơ hội hướng về ba chân phước tử […]
24/01/2021

Ngày Thứ Tám Trong Tuần Cầu Nguyện

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO (18 -25/1/2021) Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh […]
Liên hệ