13/10/2012

Chứng nhân trong công cuộc truyền giáo

Từ ngày 14/10 đến 21/10/2012, Giáo Hội  dành 1 tuần cầu nguyện cho việc truyền giáo trên Thế Giới.Chủ đề […]
13/11/2011

Đối thoại liên tôn!

  Đối thoại liên tôn, đối thoại vì hòa bình ! Tại sao chúng ta phải « đối thoại tôn […]
Liên hệ