-->
25/01/2015

Sống sứ mạng Hiệp nhất Kitô giáo tại Đông Phương.

Dẫu biết rằng sứ vụ đầu tiên của các sơ Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời là Truyền giáo Đông […]
17/01/2015

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU( Từ 18/01-25/01)

* * * Ngày đầu tiên: CHÚA GIÊSU PHẢI BĂNG QUA LÀNG SAMARI Tin Mừng Gioan 4,1-4 “Nhóm Pha-ri-sêu nghe tin […]
01/08/2013

RIAD (Rencontre Internationale de l’Assomption pour le Dialogue) – « Gặp gỡ và đối thoại với Phật giáo Thái Lan »

Cứ hai năm một lần, gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời lại có một cuộc gặp gỡ quốc tế […]
17/05/2013

Truyền thống Đông Phương – lá phổi thứ hai của Giáo hội Kitô giáo!

Khi nói về tính hiệp nhất của Giáo hội, Hiển thánh Đức cố Giáo hoàng Gioan Phao Lô II nhấn […]
Liên hệ