17/05/2013

Truyền thống Đông Phương – lá phổi thứ hai của Giáo hội Kitô giáo!

Khi nói về tính hiệp nhất của Giáo hội, Hiển thánh Đức cố Giáo hoàng Gioan Phao Lô II nhấn […]
18/01/2013

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu (Từ ngày 18/01-25/01) Chủ đề: Ngài đòi hỏi chúng con điều […]
13/11/2011

Đối thoại liên tôn!

  Đối thoại liên tôn, đối thoại vì hòa bình ! Tại sao chúng ta phải « đối thoại tôn […]
Liên hệ