18/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 19/1/2020

19/1/2020 Soi sáng: Tìm kiếm và chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô Cv 27,20 “Đã từ nhiều ngày, chẳng […]
18/01/2020

TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 2020

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta khai mạc Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu […]
17/01/2019

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất

« Hòa bình công lý đã giao duyên : con đường của sự hiệp nhất » Lời Chúa : Dnl 16,11-20 et Tv […]
07/06/2018

150 năm sứ vụ ở Đông Phương

05/1868- 05/2018  150 năm sứ vụ ở Đông Phương. 150 năm kỉ niệm 5 tu sĩ Tận Hiến ĐMLT đầu […]
Liên hệ