18/01/2021

Ngày Thứ Hai Trong Tuần Cầu Nguyện

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO (18 -25/1/2021) Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh […]
17/01/2021

Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Cầu Nguyện

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO (18 -25/1/2021) Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh […]
25/01/2020

Cầu nguyện cho đại kết

25/1/2020 Quảng đại: nhận và cho Cv 28, 9-10 “Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với […]
23/01/2020

Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất – 24/1/2020

24/1/2020 Hoán cải: Biến đổi con tim và tâm trí chúng ta Cv 28, 4-6 “Người địa phương thấy con […]
Liên hệ