Thánh lễ tiên khấn và vĩnh khấn của 5 nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời (08. 2019)
22/08/2019
Sứ điệp của ĐTC Phanxico cho ngày thế giới truyền giáo 2019
03/10/2019
Show all

Dưới ân sủng của tình yêu Thiên Chúa – Lễ kính thánh Augustinô

Nhân dịp ngày lễ kính thánh Augustinô, tổ phụ của Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, tôi xin chia sẽ vài điểm múc lấy từ linh đạo của thánh nhân qua Lời Chúa hôm nay.

Đim th nht : vic tìm kiếm Thiên Chúa

Sách Công vụ Tông Đồ 2, 42-47 nhắc lại cho chúng ta kinh nghiệm của các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai. Sau khi được biết Đức Giê-su Kitô Phục sinh, họ đã làm gì ? “Tt c các tín hu hp nht vi nhau, và để mi s làm ca chung. H đem bán đất đai ca ci, ly tin chia cho mi người tu theo nhu cu.” Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giê-su Kitô luôn luôn mang lại một sự biến đổi. Điều này chính thánh Augustinô đã trải nghiệm.

Ai trong chúng ta cũng biết thánh nhân là một người đầy tài năng, đầy đam mê, đầy danh vọng… Nhưng sự giàu có, sự ham muốn, sự thành đạt chỉ là cái vỏ bên ngoài, che dấu một sự trống rỗng của tâm hồn vì thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa.

Kinh nghiệm sống của Augustinô trở thành con đường hoán cải để được biết Thiên Chúa và để được bền đỗ trong Ngài. Bản thân thánh nhân trở nên con đường dẫn Ngài đến với Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, đặc biệt qua Ngôi Lời Nhập thể.

Đim th nhì : sự tìm kiếm Thiên Chúa trong đời sng chung

Một khi đã nhận biết Thiên Chúa vĩnh cửu, Augustinô đã hoán cải và quyết định sống một đời sống mới trong một tu viện mà ngài đã thành lập ở Hyppone với một số người bạn cùng khao khát tìm kiếm Chúa như Ngài.

Kinh nghiệm của đời sống chung giúp cho Augustinô nhìn thấy sự nặng nề của tội lỗi, của ganh tị, ích kỷ và tham vọng… tất cả những gì là con người đã được mang vào trong đan viện. Nhưng nhờ ân sủng Chúa ban, đời sống đan tu ở Hyppone trở thành điều kiện không thể thiếu để ngang qua đời sống huynh đệ, ngang qua sự chia sẻ của cải vật chất, Augustinô và anh em trong cộng đoàn đạt đến sự đồng tâm nhất trí để hướng về Thiên Chúa (CV 2, 46).

Đim cui cùng : tình yêu

Bài đọc 2 cho ta thấy lời khuyên nhủ tha thiết của Phaolô gửi đến ông Timôthê: “Hãy thận trọng trong mọi s, hãy chịu đng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mng và chu toàn chc vụ của anh”.

Còn Tin Mừng của thánh Gioan nói đến Vị Mục tử nhân lành là Đức Giêsu Kitô, là “ca cho chiên ra vào”, “là s sống dồi dào của đoàn chiên.

Thánh Augustinô, trong lá thư 48 gửi đến cho Eudoxe, viện phụ của một đan viện, để trả lời câu hỏi có nên cho phép các đan sĩ nhận việc mục vụ trong Giáo Hội hay không? Thánh nhân mời gọi đừng bao giờ từ chối phục vụ Giáo Hội, vì lòng bác ái. Ngài nói “Trong mọi ơn gọi chỉ Tình yêu mi là điều kiện quyết định”.

Và vì yêu mến Giáo Hội, vì đoàn chiên ở Hippone, vì lợi ích chung… Augustinô đã trở thành linh mục và giám mục. Ngài không ngừng giảng dạy, góp phần xây dựng nền tảng đức tin của Giáo Hội qua các công đồng mà ngài đã tham gia. Cả cuộc đời thánh nhân được hướng dẫn bởi tình yêu, được đặt dưới ân sủng của tình yêu Thiên Chúa.

Là những người thừa kế Luật và linh đạo của thánh Augustinô, dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời và Tận Hiến Đức Mẹ lên Trời, khi mừng kính thánh nhân hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng biết tìm kiếm và chọn Chúa như chân lý và lẽ sống của đời mình.

Đồng thời, qua cách sống đời sống cộng đoàn huynh đệ, chúng ta góp phần xây dựng sự hiệp nhất và toả ngát hương thơm Đức Ki-tô trong sự dấn thân phục vụ Giáo Hội và tha nhân.

Sr Thanh Khánh, oa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ