-->
05/08/2013

Lễ tuyên khấn lần đầu 2013

Mỗi con người chỉ có duy nhất một sự sống. Để rồi khi chúng ta chọn lựa trao ban sự […]
21/08/2012

Lời Cảm ơn – Hồng ân tiên khấn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quí cha, quí tu sĩ nam nữ và quí […]
30/07/2012

Lễ Khấn Lần Đầu của 3 nữ tu OA tại Pháp !

« Này con đây, xin hãy sai con.» (Is 6,8) « Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về […]
Liên hệ