15/10/2017

Thường huấn khấn sinh: Truyền giáo

Truyền giáo – lẽ sống của chị em OA Mỗi năm lại hẹn, các Sơ trong giai đoạn khấn tạm […]
08/05/2017

Thường huấn khấn sinh trẻ: Các lời khấn tu trì.

Đời sống thánh hiến với ba lời khuyên Phúc Âm : Vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh. Giữa những ngày […]
29/09/2016

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN 15/08/2016

“Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc” Hòa chung […]
07/01/2015

Các soeurs khấn trọn Việt Nam đầu tiên

Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội chuẩn bị tâm hồn mong chờ Chúa đến. Hòa trong niềm vui của sự […]
Liên hệ