02/07/2014

Lễ khấn lại của sr Nhường: “2 tiếng xin vâng”

“ Trước sự hiện diện của Ba Ngôi Cực Thánh và dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria Diễm Phúc, […]
17/06/2014

Khởi hành lại từ Đức Ki-tô – Probation ở Pháp

Khởi hành lại từ Đức Ki-tô Theo Luật sống của Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, các nữ […]
05/08/2013

Lễ tuyên khấn lần đầu 2013

Mỗi con người chỉ có duy nhất một sự sống. Để rồi khi chúng ta chọn lựa trao ban sự […]
21/08/2012

Lời Cảm ơn – Hồng ân tiên khấn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quí cha, quí tu sĩ nam nữ và quí […]
Liên hệ