Hè hội ngộ
03/08/2012
Hành hương Lộ Đức, niềm vui của nhiều người
05/09/2012
Show all

Lời Cảm ơn – Hồng ân tiên khấn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quí cha, quí tu sĩ nam nữ và quí thân nhân, ân nhân, bạn bè xa gần đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho chúng tôi trong ngày tuyên khấn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự rộng lượng mà quí vị đã đóng góp cách riêng cho công việc truyền giáo ở Việt Nam và của Hội dòng nói chung.

Xin quí vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ luôn nhớ quí vị trong lời kinh nguyện mỗi ngày. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quí vị !

                                                                    Srs Thủy, Ý, Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ