27/09/2018

Tuyên khấn lần đầu tại Pháp (22/09/2018)

 « Này con đây, xin hãy sai con đi ! » (Is 6, 8) Hòa chung niềm vui tiên khấn cùng với các […]
27/08/2018

Hành hương quốc tế Lộ Đức, một kinh nghiệm về sự phục vụ.

Một sự ngạc nhiên vô cùng lớn lao khi tôi trở lại Lộ Đức tham dự Đại hội Hành hương […]
05/11/2017

Tu Nghị Tỉnh Dòng Châu Âu

« Chúng ta là Cây nho của Thiên Chúa. Chỉ khi kết hợp mật thiết với Đức Kitô, chúng ta mới […]
20/07/2017

Tin Vui: nhiệm kì mới của chị Tổng Quyền!

Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời đã có Bề Trên Tổng Quyền cho nhiệm kỳ mới ! Từ ngày […]
Liên hệ