-->
Tông Đồ Hè 2023
20/06/2023
Tin vui từ Tổng Tu Nghị: Hội Dòng có Tổng Quyền mới
12/07/2023
Show all

Tổng Tu Nghị lần thứ XVII

“Tổng Tu Nghị là một biến cố thiêng liêng quan trọng của toàn gia đình Hội Dòng: bằng việc lắng nghe Chúa Thánh Linh trong tinh thần của Đấng Sáng Lập, phân định dưới ánh sáng của Tin Mừng những lời mời gọi của Giáo Hội và của Thế giới…” Trích Luật sống Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

 “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5) làm chủ đề xuyên suốt, Tổng Tu Nghị lần thứ XVII của Hội Dòng sẽ diễn ra trong 4 tuần (kể từ ngày 23/6 đến 19/7) tại Bacau _Rumani. Trong suốt khoảng thời gian này, các thành viên tham dự sẽ cùng nhau đọc lại quá khứ và nhìn về tương lai với những vấn đề cụ thể như :

– Xem xét các bản báo cáo của Bề Trên Tổng Quyền, các Bề Trên Giám Tỉnh và các Bề trên Tỉnh Dòng phụ, báo cáo về các hoạt động của Tu Nghị Hội Dòng.

– Đào sâu các đòi hỏi về ơn gọi của nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời; phân định các nhu cầu hiện thời của thế giới.

– Bầu Bề Trên Tổng Quyền, các Cố Vấn, Tổng Quản lý cũng như Tổng Thư Ký.

– Nghe báo cáo của chị Tổng Quản Lý; …

GIẢI THÍCH VỀ LOGO

Thánh giá là biểu tượng của Đức Kitô Phục Sinh, là niềm Hy Vọng và hồng phúc cứu độ. Trên Thánh Giá, ta nhìn thấy sự hiện diện của Đấng Cứu thế, Đấng ban niềm hy vọng cho tất cả các Kitô hữu.

Những chum đá mời gọi chúng ta hãy là những người mang rượu mới cho tha nhân.

Bàn chân với những sắc màu khác nhau tượng trưng cho những lục địa nơi các chị em chúng ta đang sống đặc sủng truyền giáo Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời: Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Âu. Chúng là vẻ đẹp, là sự phong phú, đồng thời cũng biểu trưng cho những thách đố trong tính quốc tế và liên văn hóa giữa các thành viên trong Hội Dòng.

Rượu chung chia là lời mời gọi dành cho mỗi nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời và những giáo dân dấn thân sống tinh thần Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Để trở thành “RƯỢU MỚI” được biến đổi này, nơi những gì chúng ta là.

Vòm cung tượng trưng cho thế giới, mỗi thực tại, mỗi cộng đoàn nơi chúng ta được sai đến nhằm sống và thông truyền Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.

Xem thêm tại: https://oachapitregeneral2023.wordpress.com/

Comments are closed.

Liên hệ