18/07/2011

Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời có Bề trên Tổng quyền mới

Vào trung tuần làm việc thứ 3 của Tổng Tu Nghị, ngày 13 tháng 7 năm 2011, các thành viên […]
28/06/2011

Tổng Công nghị Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Tổng công nghị lần thứ 15 của Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời diễn ra tại Froyennes (Bỉ) […]
Liên hệ