31/08/2015

Tu nghị Cộng đoàn Thỉnh sinh 2015-2016.

Sáng ngày 25/8/2015, cộng đoàn Thỉnh sinh khai mạc năm sống 2015 – 2016 tại Đan viện nữ Biển Đức […]
08/08/2015

Nam Ban – Công tác tông đồ hè 2015

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ.’’ Mc10,45 Nhật ký tông […]
27/07/2015

Hội thảo về « Ơn gọi thánh hiến » tại Taizé

Trong tinh thần năm Đời sống thánh hiến và năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh thầy Roger, Đấng sáng […]
13/09/2014

Trăng yêu thương!

” Trăng yêu thương” là tên gọi cho lễ hội Tết Trung thu 2014, tổ chức tại cộng đoàn Đức […]
Liên hệ