08/06/2011

Ơn Gọi Tu Trì

>  Ơn gọi? – Ai lại chẳng có ơn gọi riêng? – Không: ơn gọi muốn nói đây là […]
26/05/2011

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN TRONG HỘI DÒNG

Đối với chị em Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, cầu nguyện đóng vai trò rất quan trọng trong […]
14/05/2011

Ngày quốc tế ơn gọi lần thứ 48

Hằng năm, Giáo hội dành ngày Chúa nhật tuần IV Phục Sinh để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục […]
29/04/2011

Đời tu trong thế giới hôm nay

« Để cho chúng được sống dồi dào » (Ga 10,10)Qua lời này, Đức Giêsu loan báo ý định cuộc […]
Liên hệ