-->
Vinh quang của Ngôi Lời
24/11/2023
Logo Năm Mục Vụ 2024
06/12/2023
Show all

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2023 – Cảm Thức Thuộc Về

“Cảm thức thuộc về: cùng trung tín – chung niềm vui” là chủ đề kỳ tĩnh tâm Mùa Vọng năm nay của chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời tại Việt Nam. Trong 3 ngày tại Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, dưới sự hướng dẫn của cha Bertrand Nguyễn Thanh Hoài CSF, chị em chúng tôi được mời gọi ý thức hơn và sống trọn vẹn niềm vui cảm thức thuộc về cũng như sống căn tính của mình trong cộng đoàn, trong Hội Dòng và trong Giáo Hội.

Khởi đi từ những yếu tố cản trở làm người tu sĩ giảm cảm thức thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Giáo Hội và Hội Dòng, chúng tôi được thôi thúc:

  • Sống là chính mình, không hùa theo đám đông
  • Sống có trách nhiệm về các hành vi của mình với chính bản thân và cộng đoàn
  • Sống giá trị thực: biết phân biệt và chọn lựa giữa những điều chính và điều phụ trong đời tu.

Với những con số khá giật mình khi thống kê những người rời bỏ đời tu, người tu sĩ nói chung nhận thấy rõ thách đố và cơ hội khi sống sự trung tín trong bậc sống mình đang chọn. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều người quyết chí dấn bước trên hành trình dâng hiến, và đó là động lực đem lại niềm hy vọng cho chúng tôi.

Trong nhãn quan đức tin, người tu sĩ không thể đạt tới sự trung tín chỉ qua nỗ lực chính bản thân, mà phải cần đến ơn Chúa, và theo gương mẫu của Đức Giêsu Kitô, bởi vì Đức Giêsu Kitô là chứng nhân trung thành và dạy dỗ con người trung tín với Thiên Chúa. Người tu sĩ được mời gọi bước vào trong tiếng vâng phục của Đức Kitô, gắn bó với Thánh ý của Thiên Chúa.*

Theo cha giảng phòng, đời sống cộng đoàn cũng là một yếu tố quan trọng giúp người tu sĩ trung tín. Do đó, thái độ đón nhận (các sứ vụ được trao) và chấp nhận (chính mình và người khác) là thái độ mà chúng tôi được mời gọi để xây dựng cộng đoàn trong tình hiệp thông huynh đệ.

Lạy Chúa là Đấng Trung Tín, Chúa đã kêu mời chúng con hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, chúng con xin Chúa giúp chúng con ý thức và sống cảm thức thuộc về trong niềm vui trọn vẹn. Xin Chúa thánh hoá mỗi người chị em chúng con, để chúng con trở thành những người nữ tu đơn sơ, nhiệt thành và vô vị lợi, cùng với Đức Kitô nhập thể trong mọi hoàn cảnh sống.

Sr. Teresa Diễm Mi, OA

 ———————————

* Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Đoàn Tông Đồ, Hồng Ân Trung Tín và Niềm Vui Kiên Trì, số 25.

Comments are closed.

Liên hệ