06/12/2013

Cùng nhau mừng lễ trên thiên quốc của cha Emmanuel d’Alzon 21/11.

Trên bầu trời, một mảng trời phía Tây vẫn còn vương vấn những sợi tơ đỏ của ánh chiều tà, […]
10/11/2013

Đam mê giới trẻ nơi Cha Emmanuel d’Alzon.

  Kinh nghiệm của Cha Emmanuel d’Alzon cho chúng ta thấy rằng : để đồng hành giới trẻ, chúng ta phải […]
Liên hệ