-->
Dã ngoại cộng đoàn: leo núi ở Vũng Tàu
21/04/2013
Học sinh khối 6 các trường Tận Hiến ĐMLT tại Pháp hành hương Lộ Đức
25/04/2013
Show all

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Cầu nguyện cho ơn gọi.

Hôm nay Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Hội Thánh mời gọi mọi tín hữu hãy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Chúa gọi bằng tên khi chúng ta bước vào hành trình cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau. Chúa tạo dựng chúng ta vì mục đích riêng của Người cho nên mỗi người đều có một ơn gọi khác nhau. Đó có thể là ơn gọi trở thành một nhà truyền giáo nhỏ trong gia đình hay xã hội.

Ơn gọi đến từ gia đình, vì vậy Hội Thánh luôn đặt nặng vai trò quan trọng của cha mẹ trong việc cổ võ ơn gọi đặc biệt ơn gọi tận hiến. Bổn phận của việc nuôi dưỡng ơn gọi là mối quan tâm của toàn thể cộng đoàn các kẻ tin. Ơn gọi và cách thức nuôi dưỡng ơn gọi trong đức tin là hai việc liên kết chặc chẽ với nhau. Trong sự liên kết này, gia đình là môi trường tốt nhất để nuôi dưỡng ơn gọi. Cha Teilhard de Chardin, một khoa học gia và là triết gia nói rằng: Nhìn vào tôi, người ta sẽ biết được gia đình của tôi. Bởi vì hầu hết những suy nghĩ cũng như những điều tôi thích hay không thích, những giá trị, cảm nhận, những xét đoán, thái độ, hầu hết là ảnh hưởng từ gia đình tôi. Khi nói lên điều này cha muốn nhấn mạnh rằng cha mẹ là thầy dạy đức tin đầu tiên và quan trọng nhất cho con cái. Sự nâng đỡ của gia đình rất quan trọng bởi vì đức tin của con cái trưởngthành qua cuộc sống đức tin của cha mẹ. Bằng đời sống cầu nguyện và gương lành cùng với sự cảm thông giữa con cái và cha mẹ, cha mẹ sẽ gieo được hạt giống ơn gọi vào tâm hồn của chúng.Giới trẻ thường rất rộng lượng trong việc phục vụ, tuy nhiên, sống trong thế giới tiêu thụ hiện nay thì thật là khó để các em có thể nghe được tiếng gọi của Chúa, vì thế điều cần thiết là chúng ta hãy trợ giúp và cầu nguyện để khi đối diện với những quyết định cho cuộc sống tương lai, các em cũng mở rộng khả thể về ơn gọi tận hiến hay nói cách khác các em có thể có được một chọn lựa đúng đắn trong ơn gọi của các em. Để các em nhận ra rằng ơn gọi của mọi người là trở thành Chúa Kitô cho người khác.Chúa không gõ cữa để bắt mọi người phải đáp trả lời mời gọi của Người, nhưng nếu được gõ cữa hãy rộng lượng để Người bước vào

 

FX Nguyễn Văn Tuyết

Nguồn: vietcatholique

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ