30/07/2014

Liên tập viện, nơi khám phá, học hỏi và trưởng thành!

Ở Pháp, từ hơn 40 năm nay, nhắc tới Inter-Noviciat (Liên tập viện) Chevilly-Larue, cái tên này có lẽ trở […]
02/07/2014

Lễ khấn lại của sr Nhường: “2 tiếng xin vâng”

“ Trước sự hiện diện của Ba Ngôi Cực Thánh và dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria Diễm Phúc, […]
17/06/2014

Khởi hành lại từ Đức Ki-tô – Probation ở Pháp

Khởi hành lại từ Đức Ki-tô Theo Luật sống của Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, các nữ […]
11/06/2014

Session 2014 – Truyền thông

Theo truyền thống của Gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời, bao gồm Dòng Anh em Augustinô ĐMLT (AA), Tận […]
Liên hệ