11/03/2018

Khóa thường huấn về đời sống khiết tịnh thánh hiến

Chắc nhiều người đã từng đọc: “Khi một người chưa đi qua địa ngục của các đam mê mình thì […]
15/10/2017

Thường huấn khấn sinh: Truyền giáo

Truyền giáo – lẽ sống của chị em OA Mỗi năm lại hẹn, các Sơ trong giai đoạn khấn tạm […]
08/05/2017

Thường huấn khấn sinh trẻ: Các lời khấn tu trì.

Đời sống thánh hiến với ba lời khuyên Phúc Âm : Vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh. Giữa những ngày […]
21/03/2017

Kỳ thực tập “Phố Núi”

 6 tháng, khoảng thời gian có lẽ không dài nhưng cũng không quá ngắn để làm quen với một vùng […]
Liên hệ