31/10/2020

Đón mừng ngày Hội Thiên Quốc

Các thánh nam nữ là những người bình thường đã vào thiên đàng nhờ Đức Giê-su Ki-tô . Có nhiều người […]
29/10/2020

Thương về miền Trung!

“Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay,lao nhọc cả […]
18/06/2020

Thánh Tâm Giê-Su

Việc mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng chiêm ngắm và […]
15/11/2018

Lễ các Thánh Tử Đạo Việt nam

Khi nhắc đến các vị Thánh Tử Đạo, cách riêng về 117 vị tử đạo Việt Nam, điều làm cho […]
Liên hệ