06/12/2013

1 chút suy tư trong Mùa Vọng

Câu chuyện về : Quả Sầu Riêng! Nhà anh nông dân kia có 1 khu vườn rộng. Trong khu vườn […]
08/11/2013

Tháng cầu nguyện cho các linh hồn

« Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đàng nào chỉ toàn […]
16/05/2013

Niềm tin của Thiên Chúa

Dạo internet đọc tin tức và cũng để tìm kiếm chút ý tưởng để suy niệm, để cầu nguyện, ánh […]
12/05/2013

Suy niệm điều gì nơi Đức Maria trong tháng 5?

Xuyên suốt chặng đường theo con Chúa của Mẹ, mọi lúc mọi nơi, dù là lúc gặp gian truân, thử […]
Liên hệ