14/09/2012

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Rio de Janeiro – Brazil.

Bắt đầu nhận đăng ký Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Rio de Janeiro – Brazil VietCatholic News – RIO DE JANEIRO. […]
05/06/2011

Chuẩn bị cho Đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid tháng 8 năm 2011

Ngày 28 và 29 tháng 5 vừa qua, ban mục vụ giới trẻ gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời […]
07/05/2011

Chân phước Gioan Phaolô II

ĐGH Gioan Phaolô II được nâng lên hàng Chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. Hàng trăm ngàn người […]
Liên hệ