-->
Nghi Thức Gia Nhập Tập Viện 2023
17/08/2023
Mừng Kính Thánh Augustinô
20/08/2023
Show all

Hồng Ân Tiên Khấn 2023

Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự (Ga 21)

Thánh lễ tiên khấn thường là một dấu ấn đặc biệt đối với những người sống đời dâng hiến. Đó là cột mốc quan trọng sau những năm tháng được đào tạo, liên tục phân định chọn lựa. Đó là một lời tuyên hứa công khai để tiếp tục sống tiếng “Xin vâng” cách rõ nét và cụ thể hơn trong đặc sủng và linh đạo của Hội Dòng.

Hạnh phúc và hân hoan có lẽ là hai cảm xúc chính trong thánh lễ tuyên khấn lần đầu. Hạnh phúc vì tên mình được Thiên Chúa gọi và chọn. Hân hoan vì lời đoan hứa của mình được chứng nhận bởi Giáo Hội, được đặt lên bàn thờ, để rồi chặng đường sắp tới sẽ như một của lễ đã được dâng tiến và thánh hóa: vui có buồn có, thành có bại có, nụ cười có nước mắt có… 

Những thử thách trên hành trình dâng hiến là điều không tránh khỏi đối với người tu sĩ. Tuy nhiên, “ơn Chúa luôn đủ”, chắc chắn vậy. Hơn nữa, những thử thách vốn là những cơ hội tôi luyện ý chí người tu sĩ, và lần nữa khẳng định chọn lựa buổi ban đầu: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự!” (Ga 21)

Hôm nay 19.8.2023, trong thánh lễ tuyên khấn lần đầu của soeur Maria Chúa Nhập Thể Nguyễn Thị Phương tại nguyện đường Dòng Đức Mẹ Người Nghèo, Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời vui mừng chào đón thêm thành viên chính thức. Cảm ơn lời “Fiat” của soeur, cảm ơn chứng tá dâng hiến của soeur, và cảm ơn gia đình ông bà cố đã dâng hiến con cái mình như hoa quả đầu lòng lên Chúa. 

Nguyện xin ơn Chúa sẽ mãi luôn tuôn đổ dồi dào trên đời tu của soeur Phương. Nguyện xin Thiên Chúa, qua dấu chỉ hiến dâng sống động trong thánh lễ tiên khấn sáng nay, ban cho Hội Dòng chúng con thêm nhiều ơn gọi mới…

M.J Tuyết Ny, OA

Xem thêm hình ảnh Thánh Lễ: https://drive.google.com/drive/folders/1nOgeOU5hkCaTkzSjRWWeBfQcLNFft9zx?usp=sharing

Comments are closed.

Liên hệ