-->
Khóa Liên Tập Viện ở Pháp 2010-2011
26/06/2011
Các giai đoạn đào tạo
07/07/2011
Show all

Tổng Công nghị Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Tổng công nghị lần thứ 15 của Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời diễn ra tại Froyennes (Bỉ) từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7 năm 2011.

Tổng Công nghị thường được nhóm họp 6 năm một lần. Sự kiện này không chỉ liên quan đến các thành viên của Tổng Công nghị (các thành viên đương quyền và các đại biểu được bầu – Tổng công nghị lần này gồm 36 thành viên) nhưng liên quan đến mọi thành viên của Hội dòng. Vì thế, các thành viên trong Hội dòng vào dịp này được mời gọi hơn bao giờ hết sống tinh thần hiệp thông và cầu nguyện.

Tổng Công nghị là thời gian để nhìn lại đời sống linh thiêng, các hoạt động của Dòng trong thời gian 6 năm vừa qua, rút ra kinh nghiệm và vạch ra hướng đi cho Hội dòng theo thánh ý của Thiên Chúa và cập nhật hóa một cách sáng tạo tinh thần của Đấng sáng lập cho 6 năm tới, hầu đáp ứng lời mời gọi của Giáo hội và thế giới trong công cuộc loan báo Tin Mừng cho con người ngày nay.

Đây là sự kiện rất quan trọng của Hội dòng chúng tôi. Vì thế, xin các bạn bè của Hội dòng cùng hiệp ý và thêm lời cầu nguyện cho Hội dòng chúng tôi trong biến cố quan trọng này để các thành viên luôn biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và làm việc trong tinh thần hiệp nhất, xây dựng, hầu có thể đóng góp một phần nhỏ vào việc làm cho Nước Chúa được hiện trị trong thế giới này. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ