Niềm vui giáng sinh trong cộng đoàn
18/01/2013
LECTIO DIVINA-Cầu nguyện dưới tác động Lời Chúa
18/01/2013
Show all

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

(Từ ngày 18/01-25/01)

Chủ đềNgài đòi hỏi chúng con điều gì, lạy Đức Chúa? (x. Mk 6, 6-8)

 « Mối bận tâm tái lập hiệp nhất liên hệ đến toàn thể Giáo Hội, tín hữu cũng như chủ chăn, mỗi người đều phải lưu tâm tùy theo sức riêng của mình, hoặc trong đời sống Kitô hữu thường nhật, hoặc trong các công trình khảo cứu thần học và cử học. Nỗi bận tâm này chứng tỏ một phần nào sự liên kết huynh đệ vốn tiềm tàng giữa các Kitô hữu và dẫn đưa tới sự hiệp nhất đầy đủ và toàn hảo theo lòng nhân hậu của Thiên Chúa . »

 UNITATIS REDINTEGRATIO ,Công Đồng Vaticanô II ,số 5

Ngày 18: Bước đi trong đối thoại (Cv 2, 1-12 hoặc Lc 24, 13-25)

Ngày 19: Bước đi với thân thể đầy thương tích của Chúa Kitô (Lc 22, 14-23)

Ngày 20: Bước đi hướng đến tự do (2Cr 3, 17-18 hoặc Ga 4, 4-26)

Ngày 21: Bước đi như những người con cùng chung sống trong gia đình trái đất

(Rm 8, 18-25 hoặc Ga 9, 1-11)

Ngày 22: Bước đi như bạn hữu của Chúa Giêsu (Ga 15, 12-17)

Ngày 23: Bước đi vượt trên những trở ngại (Ep 2, 13-16 hoặc Mt 15, 21-28)

Ngày 24: Bước đi trong tình liên đới (Cv 2, 43-47 hoặc Lc 10, 25-37)

Ngày 25: Bước đi với các cuộc cử hành (Pl 4, 4-9 hoặc Lc 1, 46-55)

“Con không chỉ cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà sẽ tin vào Con, để hết thảy chúng nên một cũng như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ngỏ hầu chúng ở trong chúng ta. Và thế gian tin là Cha đã sai Con. Phần Con, Con sẽ ban cho chúng vinh quang Cha đã ban cho Con để chúng nên một như chúng ta là một : Con trong chúng và Cha trong con, để chúng được hoàn toàn nên một, ngỏ hầu thế gian biết là Cha đã sai Con và đã yêu mến chúng, như Cha đã yêu mến Con . »(Ga 17, 20-23)

Suy niệm : XIN CHO CHÚNG NÊN MỘT

Thầy nhấn mạnh khá đủ về lòng khao khát của Thầy cho sự hiệp nhất trong nhân loại. Thầy mời gọi mọi người sống trong tình yêu Thầy, họ là những tế bào sống động của thân mình sống mà Thầy là đầu. Mỗi người khác nhau nhưng bổ túc cho nhau. Thầy thương yêu mỗi tâm hồn một cách. Mỗi người có chỗ riêng trong thân thể Thầy, có sứ mạng riêng mà không ai khác có thể thay thế. Mỗi người có phận sự riêng và vẻ đẹp  riêng, có cách thức duy nhất để tôn vinh Cha qua Thầy. Nhưng tất cả chúng con đều lệ thuộc lẫn nhau. Chúng con càng hiệp nhất với nhau, Thầy càng có thể thông hiệp với chúng con và cho chúng con chia sẻ niềm vui vô tận của Chúa Ba Ngôi.

Hãy tìm kiếm những gì có lợi cho sự hiêp nhất trong nhân loại và hãy tránh xa những gì làm chia rẽ. Con hãy tập khám phá cái tốt nơi mỗi người và làm nổi bật giá trị của nó với lòng tôn trọng và quý mến.

Hiệp nhất là sức mạnh truyền thông. Nó khởi đi như một hạt nhỏ xíu, nhưng nó lại như vương quốc của Thiên Chúa, nó có thể thành cây lớn, cành lá xum xuê, bông hoa rực rỡ với những trái thơm ngon. Mọi nơi con đến, hãy cố gắng là dây liên đới, nhưng trước hết hãy là gạch nối giữa Thiên Chúa và con người.

Người Kitô hữu có trách nhiệm lớn lao đối với những gì có liên quan đến sự hiệp nhất trong nhân loại. Nếu họ sống hoàn toàn theo Đức Tin, họ sẽ đánh đổ thành kiến và sẽ làm vui lòng nhiều người. Lời nói không làm nên nhân đức, chính cuộc sống của người Kitô hữu, qua nhân chúng cụ thể, cho nhân đức ý nghĩa và hiệu quả.

Để có được sự hieempj nhất, cần nhiều hy sinh cá nhân, kiên nhẫn trong vui tươi. Cần rất nhiều tình thương. Mọi người sẽ tốt hơn nếu họ cảm thấy mình được yêu hơn. Nếu con muốn xây dựng sự hiệp nhất giữa xon người, con phải chấp nhận mầu nhiệm Thập giá.

Sưu tầm « Xin cho chúng nên một » tr.74  trong sách « Bên lòng Chúa »-Lm Gaston Courtois

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ