Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ bảy
22/01/2018
Chia sẻ của Sr Dominique với chị em OA Việt Nam
26/01/2018
Show all

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ tám

Ngày thứ 8 : Ngài sẽ quy tụ những người lưu đày … từ bốn phương trời của trái đất

Er 11, 12-13 : Épraim sẽ không còn ghen với Giuđa, và Giuđa sẽ không còn là kẻ nghịch của Épraim
Tv 106, 1-14; 43-48 : Quy tụ chúng ta lại … Sau đó chúng ta sẽ cử hành thánh danh Ngài
Ep 2, 13-l9 : Ngài đã phá hủy bức tường ngăn cách
Ga 17, 1-12 : Con được tôn vinh nơi họ

Suy niệm :

Một trong những khía cạnh làm nền tảng cho toàn bộ chuyện kể Thánh Kinh về công trình cứu chuộc chắc chắn là sự quyết tâm bền bỉ của Thiên Chúa để lập nên một dân tộc mà Ngài xem đó như là của chính mình. Thành lập dân tộc này – được hiệp nhất với Thiên Chúa trong giao ước thánh – là một phần của kế hoạch cứu độ của Ngài và không thể tách rời khỏi vinh quang và sự thánh hóa nhân danh Thiên Chúa.

Các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở dân Israel rằng giao ước đòi hỏi các mối quan hệ giữa các nhóm xã hội khác nhau tạo nên nó, được in dấu bởi sự công lý, lòng từ bi và lòng thương xót. Khi Chúa Giêsu chuẩn bị để ký kết một giao ước mới trong máu của Ngài, lời cầu nguyện mãnh liệt nhất của Ngài dâng lên Chúa Cha là xin cho những người mà Chúa Cha sẽ ban cho Ngài trở nên một, như Ngài và Chúa Cha là một. Khi các Kitô hữu khám phá ra sự hiệp nhất của họ trong Chúa Giêsu, họ được chia sẻ vinh quang của Chúa Kitô với Chúa Cha, cùng vinh quang mà Ngài đã có với Cha Ngài trước khi tạo dựng vũ trụ. Do đó, dân của giao ước phải liên tục cố gắng để trở thành một cộng đoàn hòa giải – một cộng đoàn là một dấu chỉ hữu hình cho mọi dân tộc trong cách họ sống trên mặt đất trong công lý và hòa bình.

Lời nguyện :

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa, cho các Giáo hội trên khắp thế giới trở nên những khí cụ bình an, nhờ ân sủng của Chúa. Bằng những công việc chung với nhau giữa lòng nhân loại đầy dẫy sự chia rẽ, chúng con là những sứ giả và tôi tớ của tình yêu Chúa, chính tình yêu ấy luôn chữa lành và hòa giải chúng con, xin cho danh Chúa được thánh hóa và tôn vinh. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ