Niềm Vui Sứ Vụ
16/04/2019
Sứ Điệp Ơn gọi của ĐTC Phanxicô
11/05/2019
Show all

Tin Mừng Chúa Phục Sinh

Phuc SinhCHÚA  ĐÃ  SỐNG  LẠI  THẬT !  ALLELUIA !

« Chúa Giê-su đã từ cõi chết mà sống lại vinh quang ». Đây là sứ điệp vĩ đại mà phụng vụ Lời Chúa loan báo cho chúng ta hôm nay, sứ điệp trong tâm của Ki-tô Giáo. Nếu vào thời Chúa Giê-su mà có truyền thông, báo chí như ngày nay thì cái tin động trời này hẳn là phải chiếm trang nhất nhiều số liên tiếp chứ chẳng chơi. Cá nhân tôi ví sứ điệp này như một phép lạ đức tin đổ dài trong tương lai. Những lời chứng về sự Phục Sinh của Chúa Giê-su đã vần xoay bố cục thế giới suốt chiều dài lịch sử loài người, huy hoàng có, bi lụy cũng có, nhiều người hãnh diện tin theo, cũng có vô số người nguyện chết tử đạo.

Sự sống lại của Thầy Giê-su đã làm cả kinh biết bao nhiêu người thời bấy giờ, điều này không khó hiểu. Thầy Giê-su thành Na-za-rét, con trai bác thợ mộc, đã được sinh ra, đã trưởng thành và đã chết treo thập giá trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Chẳng ai dám tin con người ấy sẽ sống lại. Với họ có lẽ việc « Chúa Giê-su sống lại » là một chuyện phi thường nhưng phi lý, cho nên nếu có phải tin thì họ chọn tin như một lời đồn. Dân Do-Thái xưa có cái lý của họ, họ cũng chỉ sống thật với những gì mắt đã thấy, tai đã nghe, đúng là một con người thật thì khi chết, xác thịt phải hư nát. Nhưng họ quên cái lý thứ hai, Đức Giê-su là người thật và là Thiên Chúa thật, cái chết không có quyền uy trước mặt người. Cái lý thứ hai này phải cần có đức tin bổ trợ !

Sự nông cạn về đức tin nơi những người Do-Thái xưa khiến cho chúng ta phải suy ngẫm về đức tin của chúng ta ngày hôm nay. Không ai có cơ hội được thấy Chúa ngay sau khi sống lại như bà Ma-đa-lê-na, không ai có cơ hội nhìn thấy ngôi mồ trống như ông Phê-rô và Gio-an để rồi tin không hề nao núng. Phúc cho bà, phúc cho các tông đồ, càng phúc cho chúng ta những kẻ « không thấy mà tin ». Chúng ta hãy vững tin rằng, chính đức tin sẽ tạo nên phép lạ trên chính chúng ta, sức mạnh đức tin sẽ một ngày nào đó cho chúng ta được chiêm ngưỡng Thánh nhan Chúa. Lại thêm một lần nữa Giáo Hội mừng kính Chúa Phục Sinh, đây là dịp để mỗi chúng ta tự vấn về đức tin của mình, là dịp để chúng ta tuyên xưng đức tin cùng nhau và sau hết là dịp để ta loan báo niềm vui Phục Sinh cho nhau.

Ở Phương Tây, mỗi dịp Phục Sinh, người ta có tập tục tặng trứng cho nhau. Những quả trứng Phục Sinh là biểu tượng của sự sống và sự bình an, của niềm tin và hi vọng. Người ta tặng nhau những quả trứng Phục Sinh là muốn gửi đến cho nhau niềm vui và hi vọng của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh. Ở Việt Nam chúng ta không có tập tục này nhưng trao cho nhau niềm vui và hi vọng thì không chỉ có một cách này. Noi gương các chứng nhân Phục Sinh, chúng ta cũng mở cửa, hăng say ra đi loan báo niềm vui Phục Sinh cho tất cả mọi người, AMEN ! ALLELUIA !

Sr Thanh Thúy, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ