-->
Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời – Họ là ai?
31/03/2011
Hãy yêu người thân cận như…
01/04/2011
Show all

Những phương châm của chúng ta.

« Nguyện Nước Cha trị đến »

« Này con đây, xin hãy sai con ! »

là hai phương châm của Hội Dòng.

  • « Nguyện Nước Cha trị đến ». Nguyên gốc La-tinh « Adveniat Regnum Tuum » được viết tắt là ART.

« Nguyện Nước Cha trị đến » là kim chỉ nam cho tất cả các Hội dòng của gia đình Đức Mẹ Lên Trời, đó lời cầu nguyện mà chính Đức Ki-tô đã dạy cho chúng ta.

Nước Chúa, Triều Đại Thiên Chúa, Nước Trời : Một triều đại mà con người hằng mong mỏi và khao khát. Và chúng ta chính là những người thợ xây góp phần kiến tạo triều đại này ở nơi chúng ta (nhờ đời sống cầu nguyện và hoán cải đời sống cá nhân), ở giữa chúng ta (bởi đời sống trong tình huynh đệ) và ở quanh chúng ta (bởi đời sống rao giảng và hoạt động tông đồ).

Cha d’Alzon, đấng sáng lập, đã giải thích, phân tích rất nhiều trong những bài viết thiêng liêng về chủ đề Triều Đại Thiên Chúa… Thiến Chúa phải chăng là Vua của tôi ? Liệu có phải chính Ngài ngự trị trong đời tôi ?

Ngài cũng đã khai triển rất nhiều về chủ đề Triều Đại Thiên Chúa cần phải được lớn lên trong tâm hồn của mỗi con người…

  • « Này con đây, xin hãy sai con ! »

Bên cạnh phương châm chung cho toàn thể các dòng tu thuộc gia đình Đức Mẹ Lên Trời : « Adveniat Regnum Tuum », Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời còn có thêm phương châm « Này con đây, xin hãy sai con ! ». Phương châm này được trích từ Is 6,6 thể hiện sự sẵn sàng mà nữ tu muốn sống. Sẵn sàng, hiến dâng… nhưng không tách rời, trong đó thể hiện sự phó thác trọn vẹn như gương mẫu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

Một vài trích dẫn trong Luật Sống :

Hiệp nhất trong Đức Ki-tô bằng cách phó thác trọn vẹn đời sống của nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời. Với Ngài, các chị trao ban hết sức lực để phục vụ Thân thể Ngài là Giáo hội. (Số 60)

Trong Đức tin và Đức mến, chúng ta đón nhận từ bàn tay Thiên Chúa niềm vui để tồn tại, cũng như những thử thách và từ bỏ trong đời sống hàng ngày, và cho tất cả, chúng ta tạ ơn Chúa. (Số 61)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ