Tổng Công nghị Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời
28/06/2011
Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời có Bề trên Tổng quyền mới
18/07/2011
Show all

Các giai đoạn đào tạo

Tiến trình đời sống tu trì.

Thỉnh sinh.

Thỉnh sinh là giai đoạn đầu tiên của việc đào tạo. Các thỉnh sinh sống trong cộng đoàn và có thể kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm, tùy thuộc vào tiến trình của mỗi người. Đó là thời gian để suy nghĩ về tiếng gọi của Chúa, để khởi xướng cho đời Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, để khám phá dần dần những đòi hỏi của đời sống tu trì. Trong suốt giai đoạn này, các thỉnh sinh có thể tiếp tục việc học hành hoặc làm việc bên ngoài, liên lạc với các cộng đoàn khác và tiếp xúc một cách thực tế trong các cộng việc tông đồ.
 
Nhà tập
Nhà tập kéo dài 2 năm.
Năm thứ nhất sống trong cộng đoàn nhà tập, còn gọi là năm nhặt. Năm thứ hai được dành một thời gian để “ thực tập” trong các cộng đoàn khác của Hội dòng.
Mục đích là để thu lượm một sự hiểu biết tốt hơn về đặc sủng, linh đạo của nhà Dòng và để xem nếu họ có khả năng sống cộng đoàn hay không.
Thời gian này chuẩn bị cho lời tuyên khấn Dòng, lần cam kết đầu tiên trong nhà Dòng. “ Nhà tập là thời gian giành riêng cho sự trưởng thành trong Đức Ki-tô, dưới sự dẫn dắt, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần” (Luật sống)
 
Lời cam kết
“ Lời tuyên khấn làm cho ứng sinh hoàn toàn trở thành một thành viên của
Hội Dòng, cộng tác vào sứ vụ tông đồ của Hội Dòng. Chị thiết lập trách nhiệm tương trợ giữa chị và nhà Dòng, việc đó giúp chị tiến tới việc dâng hiến trọn đời.” (Luật sống)
 

Hành trình tiếp theo:

Khấn tạm:
Việc đào tạo không dừng lại ở nhà tập, nó được tiến bước trong thời gian khấn tạm (từ 3 đến 9 năm). Điều đó cho phép các tu sĩ trẻ:
– Gắn chặt đời sống của họ trong Chúa Giê-su và trong các giá trị Tin Mừng.
– Đào sâu tinh thần Dòng Đức Mẹ lên Trời và đặc tính của một Người Tận Hiến.
– Phát triển khả năng về nhân bản, thiêng liêng, các việc tông đồ, công tác nghề nghiệp.
 
Thời gian thử luyện:
Gần đến thời gian khấn trọn, các khấn sinh được giành một năm để nhìn lại, đào sâu đời Tận Hiến. Các khấn sinh từ các nước khác nhau qui tụ lại sống, tìm hiểu, chia sẻ với nhau trong vòng vài tháng. Giai đoạn này giúp họ:
– Hiểu biết lẫn nhau giữa; trao đổi kinh nghiệm tông đồ của họ;
– Khám phá hơn nữa cội nguồn của Hội Dòng: nơi sáng lập, lịch sử Dòng…
– Đào sâu về đặc sủng…
 
Khấn trọn
Khi chị cảm thấy sẵn sàng, chị cam kết sống trọn đời trong Hội dòng bằng cách tuyên khấn trọn đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ