Ngày quốc tế ơn gọi
May 14, 2011
Xem thêm hình lễ phong Chân phước Gioan Phaolô II
May 19, 2011
Show all

Phim Công vụ Tông Đồ

Bộ phim tái hiện lại các hoạt động của các tông đồ và đời sống của Giáo Hội tiên khởi. Được dàn dựng dựa theo sách Công vụ Tông đồ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ