October 18, 2019

Những bước chân đầu tiên trên cánh đồng truyền giáo: Đẹp và Vui lắm!

Chúng tôi, các chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời Việt Nam gồm có ba sơ và một tập […]
July 7, 2019

Oblates de l’Assomption – “đi tới tận cùng Phương Đông”

“Nguyện nước Cha trị đến” (Mt 6, 10) Hơn 150 năm trước, vì những thao thức của giáo hội, Hội […]
July 2, 2019

Sứ mạng “Trồng người” trên vùng đất Tây Nguyên

Khi cùng đi với người “cùng khổ” trên con đường lữ hành trần thế, chị em Nữ Tu Tận Hiến […]
October 30, 2018

Ngày Quốc Tế Truyền Giáo – Ngược dòng kí ức

Để hưởng ứng lời mời gọi của Giáo Hội trong Ngày Quốc Tế Truyền Giáo vào Chúa Nhật 21 tháng 10 […]
Liên hệ