28/08/2019

Dưới ân sủng của tình yêu Thiên Chúa – Lễ kính thánh Augustinô

n dịp ngày lễ kính thánh Augustinô, tổ phụ của Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, tôi xin […]
14/09/2012

Lần đầu tiên cuộc đời thánh Augustinô được đưa lên màn ảnh rộng.

Lần đầu tiên cuộc đời thánh Augustinô được đưa lên màn ảnh rộng 23-08-2012 11:20 am WHĐ (21.08.2012) – “Trái […]
10/03/2012

Thánh Augustinô và cuộc trở lại (354-430)

Thánh Augustinô sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Thagaste, một vùng thuộc Bắc Phi (nước Angiêri ngày nay). […]
Liên hệ