April 22, 2017

Tin tức Quốc tế: Mexicô- Thành lập cộng đoàn mới

Số 25 Tháng 4 – Tháng 5 – Tháng 6 năm 2017  Mexicô- Thành lập cộng đoàn mới Các chị […]
February 7, 2014

Viếng thăm Hàn Quốc

Vừa rồi, chúng tôi có dịp sang thăm các chị em thuộc tỉnh dòng Hàn Quốc ở Ggwangju . Thời […]
September 24, 2013

Cộng đoàn Lille khai giảng niên khóa mới

Niên khóa 2013-2014 đã bắt đầu. Cộng đoàn đón tiếp Lille cũng bắt nhịp với bao người khai giảng niên […]
March 9, 2012

Các quốc gia có các cộng đoàn dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời

Xem thêm Các quốc gia có sự hiện diện của các Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời
Liên hệ