04/03/2019

Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Với tên gọi Tận Hiến Đức Mẹ lên Trời – Nữ tu truyền giáo, chị em tu sĩ được mời […]
15/10/2017

Thường huấn khấn sinh: Truyền giáo

Truyền giáo – lẽ sống của chị em OA Mỗi năm lại hẹn, các Sơ trong giai đoạn khấn tạm […]
17/10/2014

Truyền giáo

Nếu như trong Tân Ước, nhân chứng điển hình dễ thấy về việc truyền giáo hay nói cách khác là […]
17/05/2013

Truyền thống Đông Phương – lá phổi thứ hai của Giáo hội Kitô giáo!

Khi nói về tính hiệp nhất của Giáo hội, Hiển thánh Đức cố Giáo hoàng Gioan Phao Lô II nhấn […]
Liên hệ