November 21, 2019

Mừng sinh nhật trên Thiên Quốc của cha Emmanuel d’Alzon

Ngày 21 tháng 11, Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, biểu tượng của việc hoàn […]
August 28, 2015

Sự kiện đáng nhớ mùa hè 2015

Theo lời đề nghị của Tu nghị hội dòng diễn ra từ ngày 1-22/05/2015 tại Nhà chính ở Pháp, ngày […]
December 6, 2013

Cùng nhau mừng lễ trên thiên quốc của cha Emmanuel d’Alzon 21/11.

Trên bầu trời, một mảng trời phía Tây vẫn còn vương vấn những sợi tơ đỏ của ánh chiều tà, […]
November 10, 2013

Đam mê giới trẻ nơi Cha Emmanuel d’Alzon.

Kinh nghiệm của Cha Emmanuel d’Alzon cho chúng ta thấy rằng : để đồng hành giới trẻ, chúng ta phải có […]
Liên hệ