13/12/2017

Giới trẻ ĐMLT tĩnh tâm Mùa Vọng

Nhật kí tâm hồn bước vào Mùa Vọng – “Hãy tỉnh thức” Bỏ lại tất cả sau lưng những ngày […]
21/11/2017

Lưu xá d’Alzon – Tự hào mang tên Cha

Lưu xá d’Alzon, thuộc mảnh đất Sài Thành, nơi đón tiếp các em sinh viên tìm hiểu ơn gọi, nơi […]
23/10/2017

Thánh lễ tiên khấn và vĩnh khấn 26/08/2017

Bầu trời ngày hôm ấy thật trong sáng. Nắng lên nhưng dịu nhẹ chứ không gay gắt. Một niềm vui […]
08/05/2017

Thường huấn khấn sinh trẻ: Các lời khấn tu trì.

Đời sống thánh hiến với ba lời khuyên Phúc Âm : Vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh. Giữa những ngày […]
Liên hệ