12/11/2012

Gặp gỡ các tu sĩ trẻ của gia đình Đức Mẹ Lên Trời Việt Nam

“Tương quan giữa gia đình ruột thịt và gia đình dòng tu”, đây chính là chủ đề được 19 tu […]
10/10/2012

Lưu xá, nơi san sẻ niềm vui, nỗi buồn

Em vào lưu xá sinh viên d’Alzon nhờ một người quen – một người Thầy đã từng sống trong trung […]
10/10/2012

Ngôi nhà d’Alzon thân thương

Em biết đến lưu xá d’Alzon từ rất lâu rồi, thông qua người thân của mình. Và trong năm vừa […]
10/10/2012

Cuộc sống ở Lưu xá

Em biết đến Lưu xá d’Alzon rất tình cờ qua một người bạn cùng lớp khi em đang than phiền […]
Liên hệ