11/06/2014

Session 2014 – Truyền thông

Theo truyền thống của Gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời, bao gồm Dòng Anh em Augustinô ĐMLT (AA), Tận […]
05/06/2014

Cây cầu của đời sống tận hiến

Để qua được bên kia con sông người ta phải bắc một cây cầu, vì nhờ cây cầu vấn đề […]
30/05/2014

Truyền giáo trong thế giới truyền thông

Bí Tích Thánh Thể là truyền thông mà Thiên Chúa dành cho con người.  Chúng ta đang sống trong thế […]
07/05/2014

Tĩnh tâm ơn gọi : “Lắng nghe tiếng Chúa và gặp gỡ Chúa…”

              ” Tiếng Chúa gọi…” Lúc 9h30 ngày 21/4/2014, chúng tôi gồm có Soeur Marie […]
Liên hệ