June 18, 2020

Lễ thánh tâm Chúa Giêsu

(Mt 11, 25 – 30) “Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói rằng…” là cụm từ xuất hiện nhiều lần […]
May 2, 2020

“Lặng nghe” – Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tôi xin được dùng 2 từ lặng nghe để suy niệm bài Tin Mừng (Ga 10, 1-10) trong Chúa Nhật […]
April 12, 2020

Tin mừng chúa nhật Phục Sinh

ĐỨC GIÊ-SU PHẢI TRỖI DẬY TỪ CÕI CHẾT (Ga 20,1-9) Anh chị em thân mến, chúng ta không thể không […]
April 4, 2020

Tin mừng chúa nhật Lễ Lá

“Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Ngay sau hành động cung nghinh bằng lá của dân chúng dành cho Đức Giêsu […]
Liên hệ