Theo dòng thời gian với Đức Kitô…
August 28, 2015
01/09 – “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”.
August 31, 2015
Show all

Kỷ yếu 150 năm

Nhìn lại 150 năm hiện diện trong dòng lịch sử, chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời cùng cất lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài ban tặng cho các chị em trong sứ vụ loan báo Tin mừng cứu độ. Nhân dịp mừng 150 năm thành lập, chúng tôi xin giới thiệu quý độc giả cuốn kỷ yếu 150 năm hồng ân.

Thiên Chúa đã gìn giữ và đồng hành với Hội Dòng trong suốt 150 năm qua, xin Ngài tiếp tục ban nhiều hồng phúc để Hội Dòng ngày càng phát triển và đem tình yêu của Ngài đến với muôn dân, đặc biệt là những ai chưa nhận biết Ngài !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ